Grammatisk encyklopædi

Struktur:

Encyklopædien er en alfabetisk opbygget grammatik. Du vil kunne finde definitioner af eller synonymer for de fleste almindeligt anvendte grammatiske udtryk. En række overordnede begreber behandles mere indgående, og i de fleste tilfælde vil der ved de enkelte opslagsord være henvisninger til under hvilket opslagsord begrebet eller fænomenet behandles.

Principper:

Grammatikken anvender som udgangspunkt de betegnelser der anbefales af Dansk Sprognævn og af vejledningen til læreplanen for almen sprogforståelse i gymnasiet. De traditionelle danske betegnelser findes som opslagsord, men der henvises til de anbefalede betegnelser for definitioner.

a
Absolut
Adjektiv
Adverbium
Akkusativ med infinitiv, se Nexus
Analyse
Artikel
Attributiv, se Adjektiv
b
Bindeord, se Konjunktion
Biord, se Adverbium
Bisætning, se Sætning
d
Dativobjekt, se Syntaks
Diatese
e
Egennavn (proprium), se Ordklasser
Ejefald (genitiv), se Kasus
f
Finit, se Infinitiv
Fonemer
Forholdsord (præposition), se Præpositioner
Formlære (morfologi), se Morfologi
g
Genstandsled (akkusativ objekt), se Syntaks
Gradbøjning, se Komparation
Grammatisk inversion, se Inversion
h
Handleform (aktiv), se Diatese
Hankøn (maskulinum), se Køn
Helsigtsbisætning (final sætning), se Sætning
Helsætning, se Sætning
Henførende (relativ), se Relativsætning
Hensynsfald (dativ), se Kasus
Hensynsled (dativobjekt), se Syntaks
Hovedsætning, se Sætning
Hunkøn (femininum), se Køn
Hypotakse (underordning), se Konjunktion
i
Infinit
Infinitiv
Intetkøn (neutrum), se Køn
Intransitiv, se Transitiv
Inversion
k
Kardinaltal (mængdetal), se Ordklasser
Kasus
Kendeord (artikel), se Ordklasser
Komma
Komparation
k
Konjunktion
Konjunktiv
Kopula
Kort tillægsmåde (perfektum participium), se Participium
Kryds og bolle, se Syntaks
Køn
l
Ledsætning (bisætning), se Sætning
Lideform (passiv), se Diatese
m
Morfemer
Morfologi
n
Navnemåde (infinitiv), se Infinitiv
Navneord (substantiv), se Ordklasser
Nexus
Numeralier (talord), se Ordklasser
o
Omvendt ordstilling, se Inversion
Ordføjning (syntaks), se Syntaks
Ordklasser
p
Paratakse (sideordning), se Konjunktion
Participium
Passiv (lideform), se Diatese
Pronomen
Proprium (egennavn), se Ordklasser
Prædikat, se Syntaks
Præpositioner
Præpositionsforbindelse
r
Relativsætning
s
Sideordning (paratakse), se Konjunktion
Stedord (pronomen), se Ordklasser
Substantiv (navneord), se Ordklasser
Syntaks
Sætning
Sætningsskema
t
Tillægsmåde (participium), se Participium
Tillægsord (adjektiv), se Adjektiv
Transitiv
u
Udsagnsled (verballed), se Syntaks
Udsagnsord (verbum), se Ordklasser
Underordning (hypotakse), se Konjunktion
v
Verballed (udsagnsled), se Syntaks
å
Årsagssætning (kausalsætning), se Sætning
dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt