Antitetisk fremstillingsform

Hvad er en antitetisk fremstilling?

Antitese betyder 'modsætning'. En antitetisk fremstilling (som man også kan kalde antitetisk design) er der tale om, når en tekst (en verbalsproglig (fx en skriftlig novelle), visuel (fx et maleri) eller audiovisuel (fx en reklamefilm)) i sin form eller i sit indhold åbenlyst bygger på modsætninger, på forskelle.

Når noget 'stilles op over for hinanden' i en tekst, så har denne modstilling indflydelse på, hvordan modtageren oplever og forstår/fortolker teksten.

Begrebet 'antitese' skal ikke forstås som noget, der nødvendigvis er negativt. En antitese, i betydningen et modsætningsforhold, skal i denne sammenhæng først og fremmest forstås som det forhold, at der i den samme tekst indgår mindst to elementer, der på en eller anden måde er forbundet med hinanden, men samtidig repræsenterer noget forskelligt, en antitese.

Fx kan forekomsten af både en mand og en kvinde i en tekst siges at være et antitetisk element, fordi der her ligger kimen til et muligt modsætningsforhold mellem to elementer, der på den ene side er forbundne, fordi de begge repræsenterer mennesket, men på den anden side også er forskellige, fordi de repræsenterer hvert sit køn.

Hvis der i en skriftlig tekst omtales, eller i et billede vises, fx et barn og en voksen, et menneske og et dyr, et paradis og et helvede, noget sort og noget hvidt, en rund ting og en firkantet ting, en lige linje og en skrå linje, osv. er der også en mulig antitese på spil.

I enhver tekst, der indeholder et konfliktelement, kan man sige, at denne konflikt udgør et antitetisk forhold (= modsætningsforhold). Se fx denne engelsksprogede reklame for løbesko fra Asics, hvor der er en konflikt mellem kultur (musik i høretelefonerne) og natur, eller reklamen for organisationen Aides, hvor der er et konfliktforhold mellem menneske og dyr.

Man kan sige, at en afsender benytter sig af en antitetisk fremstillingsform, når han i sin tekst bevidst har omtalt (i skriftlige eller mundtlige tekster) eller vist (i visuelle tekster) betydningsfulde elementer, hvorimellem der er et form- eller indholdsmæssigt modsætningsforhold, som får betydning for modtagerens oplevelse og forståelse/fortolkning af teksten.

Herunder ser du forskellige eksempler på antitetisk fremstillingsform i billeder. Gæt selv, hvilke modsætningsforhold der er på spil:

Til toppen

Brødkø under Louisville-oversvømmelsen - af Margaret Bourke-White (1937)

Brødkø under Louisville-oversvømmelsen, Kentucky 1937, et billede af den amerikanske fotograf Margaret Bourke-White (1904-1971).

Brødkø under Louisville-oversvømmelsen, Kentucky 1937, et billede af den amerikanske fotograf Margaret Bourke-White (1904-1971). © Margaret Bourke-White/copydanbilleder.dk. Klik på billedet for at se større udgave.

Til toppen

Sasch (2007)

Reklame fra kampagne med titlen Be the Joker for tøj til teenagere fra det italienske firma Sasch, 2007.

Til toppen

Belenkaya Vodka (2009)

Reklame for Belenkaya Vodka fra 2009.

Ovenstående reklame er ikke bragt på dansksiderne.dk for på nogen måde at opfordre til indtagelse af alkohol. Reklamen er kun vist, fordi den gør brug af forskellige virkemidler, der kan være interessante at undersøge nærmere i danskfaglig sammenhæng.

Til toppen

Romano S.p.A. (2009)

Reklame fra en kampagne med titlen I dream I am for jeans af mærket Meltin'Pot fra det italienske firma Romano S.p.A., 2009.

Til toppen

Reklame fra Beierholm (2012)

Vi skaber balance, et tv-spot fra revisions- og rådgivningsvirksomheden Beierholm, 2012

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt