Ordklasser

Ordklasser. Ord inddeles i ordklasser efter sætningsfunktion.

Herunder finder du en skematisk oversigt over de forskellige ordklasser.

BetegnelseHjælp til bestemmelseEksempler
Verbum (udsagnsord)Prøv at sætte 'at' eller 'jeg' foran ordet.Gå, leve, antage, blev, programmere, løbe
Substantiv (navneord)Prøv at sætte 'en' eller 'et' foran ordet eller bag ved ordet. Kan det sættes i pluralis?Hus, bil, have, eksamen, informationsteknologi, hest,
Proprium (egennavn)Person og stednavn. Skrives med stort i en tekst. Underafdeling af substantiverLondon, Peter, Trofast, Ålborg
Adjektiv (tillægsord)Knyttes til substantiver eller pronominer enten attributivt (direkte) eller prædikativt (som omsagnsled)Smuk (eks.: Hun er smuk), sød, blå, spændende, skør, intelligent
Pronomen (stedord)Står i steder for substantiverJeg, han, de, dette
Adverbium (biord)Knyttes til verber, adjektiver, andre adverbier og hele sætningersmukt (eks.: hun danser smukt), senere, ganske, naturligvis
Præposition (forholdsord)Små ord der sættes foran en styrelse. Se mere under præpositionerMod, fra, til, mod, under
Konjunktion (bindeord)Binder ord og sætninger sammenOg, men, fordi, eftersom, da
Artikel (kendeord)Sættes foran eller bag et substantiv for at gøre det bestemt eller ubestemtEn hest - hesten
Et substantiv - substantivet
De gode nyheder
The horse
Talord (numeralier)Angiver antal (mængdetal) eller rækkefølge (ordenstal)2, 24, tolv
femte, fyrretyvende
Interjektion (udråbsord)Ord der ikke indgår i grammatisk sammenhængÅh, av, ih, juhuu
InfinitivsmærkeAt (engelsk 'to')At (fx at læse lektier)

Ikke alle sprog har de samme ordklasser, men de ovenstående er dem, vi bruger til beskrivelsen af dansk og en række andre europæiske sprog.

Til toppen

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt