Artikel

Artikel (kendeord). På dansk findes der følgende artikler:

Ubestemt fælleskønenen dreng
Ubestemt intetkønetet hus
Bestemt fælleskøn-endrengen
Bestemt intetkøn-ethuset
Bestemt pluralis-enedrengene, husene

(Efterstillet artikel er et specielt dansk fænomen og er ikke særligt almindeligt blandt verdens sprog)

Når der knytter sig et adjektiv til et bestemt substantiv, anvendes i stedet for den bestemte form af artiklen afsvækkede former af de demonstrative pronominer.

Bestemt fælleskøndenden store dreng
Bestemt intetkøndetdet store hus
Bestemt pluralisdede store drenge, de store huse

Om den, det og de skal opfattes som foranstillet bestemt artikel eller som demonstrativt pronomen, afgøres lettest ved at oversætte til engelsk. Hvis dendet el. de oversættes med the er det artikel (kendeord), men hvis de oversættes med that, those, this el. these, er der tale om demonstrativt pronomen (påpegende stedord).

Ikke alle sprog har artikler. Latin og fx swahili har ikke artikel.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt