Absolut

Absolut. Absolutte konstruktioner er konstruktioner uden finit verbum. På latin er absolutte konstruktioner (absolut ablativ) meget almindelige. På dansk findes de sjældent, men dog undertiden, især i ældre sprog.

På engelsk anvendes absolutte konstruktioner undertiden, især som faste vendinger i fortællende sprog. (fx 'First he skinned the animal and took out the entrails'. This done he cut it into pieces).

Se også komparation.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt