Konjunktion

Konjunktion (bindeord) er ord, der forbinder ord, led eller sætninger. Der er to slags: sideordningskonjunktioner og underordningskonjunktioner. Sideordning kaldes undertiden paratakse og underordning hypotakse.

Sideordningskonjunktioner forbinder led eller sætninger af samme slags eller værdi, fx to hovedsætninger, to verber eller to substantiver.

Eks.:

  • Han spiller tennis, og hun læser i en bog (2 hovedsætninger)
  • Han spiller tennis og går til fodbold (2 verber)

Underordningskonjunktioner underordner ledsætninger under helsætninger (hovedsætning) eller andre ledsætninger. Der findes mange forskellige slags underordningskonjunktioner, som inddeles i forskellige grupper efter brug og betydning.

Se også ordklasser og sætning.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt