Dansksiderne

Dansksiderne.dk er en hjemmeside, der indeholder danskfaglige læretekster og opgaver, som dansklærere på gymnasiale uddannelser rundt omkring i landet bidrager med.

Dansksiderne.dks indhold

dansksiderne.dk findes der materiale om:

- Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

- Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder.

- Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.

- Under en selvstændig menu findes artikler om forskellige genrer.

På siderne om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed vejledes eleverne/kursisterne i, hvordan man kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst.

Koncept

Idéen med dansksiderne.dk er at give elever og lærere:

1. adgang til danskfaglige læretekster (skriftlige tekster og videoer), som handler om de delemner, som elever/kursister ifølge bekendtgørelsen for Dansk A skal beskæftige sig med.
2. mulighed for at vælge mellem forskellige læreres læretekster om samme delemne.
3.
adgang til læretekster om specifikke emner, der måske ikke skrives om i så mange lærebøger.

Har du set

. . . undefinedSproglig værktøjskasse. En grundig artikel af Niels Kristian Holm om stilistiske virkemidler i det danske sprog.
. . . undefinedDet moderne gennembrud. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedMinimalismen. En opdateret artikel af redaktøren for dansksiderne.dk
. . . undefinedSproglig bevidsthed. En artikel af Christian Larsen med gode råd og øvelser om typiske skriftsproglige fejl.
. . . undefinedLitterær minimalisme. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.

Bidrag, kommentarer eller fejl?

Vil du bidrage med materiale, har du kommentarer til eller finder du fejl i sidens indhold, døde links mv. - så tag endelig kontakt.

Helt gratis

Dansksiderne.dk er frit tilgængelig. Almindelige regler for ophavsret i forbindelse med undervisning gælder naturligvis. Læs mere her: http://kopitilundervisning.dk/.

dansksiderne.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2017 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt