Dansksiderne

Dansksiderne.dk er en hjemmeside, der indeholder danskfaglige læretekster og opgaver, som dansklærere på gymnasiale uddannelser rundt omkring i landet bidrager med.

Dansksiderne.dks indhold

dansksiderne.dk findes der materiale om:

- Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

- Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder.

- Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.

- Under en selvstændig menu findes artikler om forskellige genrer.

På siderne om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed vejledes eleverne/kursisterne i, hvordan man kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst.

Koncept

Idéen med dansksiderne.dk er at give elever og lærere:

1. adgang til danskfaglige læretekster (skriftlige tekster og videoer), som handler om de delemner, som elever/kursister ifølge bekendtgørelsen for Dansk A skal beskæftige sig med.
2. mulighed for at vælge mellem forskellige læreres læretekster om samme delemne.
3.
adgang til læretekster om specifikke emner, der måske ikke skrives om i så mange lærebøger.

Har du set

. . . undefinedSproglig værktøjskasse. En grundig artikel af Niels Kristian Holm om stilistiske virkemidler i det danske sprog.
. . . undefinedDet moderne gennembrud. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedMinimalismen. En opdateret artikel af redaktøren for dansksiderne.dk. Og undefinedLitterær minimalisme. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedSproglig bevidsthed. En artikel af Christian Larsen med gode råd og øvelser om typiske skriftsproglige fejl.

Bidrag, kommentarer eller fejl?

Vil du bidrage med materiale, har du kommentarer til eller finder du fejl i sidens indhold, døde links mv. - så tag endelig kontakt.

Dansksiderne.dk er frit tilgængelig. Almindelige regler for ophavsret gælder naturligvis. Læs mere her: http://kopitilundervisning.dk/.

dansksiderne.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2018 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt