Pronomen

Pronomen (stedord). Pronominer er ord, der kan stå i stedet for andre ord.

I nogle tilfælde (demonstrative pronominer) anvendes de til at påpege eller fremhæve andre ord.

Pronominer kan deles op i følgende grupper:

  • Personlige pronominer fx jeg, ham , vi, dem

  • Possessive pronominer (ejestedord) fx min, hans, vores

  • Refleksive pronominer (tilbagevisende stedord) sig, sin/sit/sine

  • Reciprokke pronominer (gensidigt tilbagevisende stedord) hinanden, hverandre

  • Demonstrative pronominer (påpegende stedord) fx den, dette, begge

  • Interrogative pronominer (spørgende stedord) hvem, hvad, hvilken

  • Relative pronominer (henførende stedord) der, som, hvis

  • Indefinitte pronominer (ubestemte stedord) fx man, én, nogen

Denne opdeling i forskellige slags pronominer er ikke nødvendigvis gældende for alle sprog, men dækker, foruden dansk, fx også meget godt latin.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt