Infinit

Infinit. Verbernes former kan opdeles på flere forskellige ledder. En praktisk inddeling er at skelne mellem finitte (sætningsdannende) og infinitte (ikke-sætningsdannende) former.

De finitte former er altså de former, der kan stå som verballed i en sætning, og som knytter sig til et subjekt (evt. et underforstået subjekt). Finitte former står i tid.

Infinitte former kan ikke alene være verballed. På dansk er de infinitte former følgende: infinitiv (navnemåde = udsagnsord i at-form), præsens participium (lang tillægsform, fx 'skrivende') og perfektum participium (kort tillægsform, fx 'røget fisk' eller som i nutids tillægsform ('har røget') og datis tillægsform ('havde røget').

På latin findes derudover: futurum participium, 1 og 2 supinum, gerundium og gerundiv.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt