Transitiv

Transitiv. Funktionsmæssigt kan verberne deles op i 3 grupper: Transitive, intransitive og kopulative:

Transitive verber er verber, der har, eller kunne have, et objekt (genstandsled).

  • Hunden spiser maden

Intransitive verber kan ikke tage objekt.

  • Den drømmer

Kopulative verber konstrueres med subjektsprædikat (omsagnsled). De sætter lighedstegn mellem subjektet (grundleddet) og subjektsprædikatet.

  • Hunden er en labrador

Det er ikke altid helt let at afgøre, om et verbum er af den ene eller den anden slags. Fx kan en lang række intransitive verber konstrueres med objekter, der ligger tæt på verbets betydningsmæssige indhold ('jeg drømte en drøm', 'jeg tænkte en tanke'). Men en analyse af sætningen vil i det konkrete tilfælde afgøre, om verbet er at betragte som det ene eller det andet.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt