Komma

Komma. På dansk findes der i dag ét sæt basisregler for kommasætning. Disse regler går ud på, at der skal sættes komma:

  1. ved ledsætninger
  2. mellem helsætninger
  3. ved opremsninger
  4. ved selvstændige sætningsdele

Man kan vælge at udføre pkt.1 (komma ved ledsætninger) ved at sætte såkaldt 'startkomma', dvs. at man sætter komma foran ledsætninger. Læs om startkommaet på sproget.dk.

Læs uddybende om regler for kommasætning på sproget dk: sproget.dk/raad-og-regler/typiske-problemer/komma/kommaregler/komma-uddybning.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt