Kopula

Kopula, bruges om verber, der tager subjektsprædikat (kopulative verber).

Kopula fungerer som en slags lighedstegn (eller ulighedstegn).

Det mest almindelige kopula er verbet 'at være', men også verber som 'forekommer', 'synes', 'ligner' og 'bliver’' er kopula.

Se også subjektsprædikat under syntaks og transitiv.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt