Nexus

Nexus, det forhold der eksisterer mellem et subjekt og dets verballed.

I sætningen 'Hunden bider' er forholdet mellem 'Hunden' og 'bider' en neksus.

Man anvender også betegnelsen nexus om de tilfælde, hvor der er tale om logisk subjekt og verbum.

I sætningen: Jeg så hende komme, er der således to nexus: 'jeg så' og 'hende komme'.

På latin anvendes denne sidste konstruktion meget. En sådan sekundær nexus kaldes akkusativ med infinitiv.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt