Præpositioner

Præpositioner (forholdsord). Præpositioner er ord, der anvendes til at angive sted, middel, retning og lignende - altså hvorfra, hvortil, ved hjælp af hvad osv.

En klassisk måde at afgøre, om et ord sandsynligvis er en præposition, er fluemetoden, som illustreret på tegningen herunder:

Alle de 'forhold', der kan være mellem fluen og kassen (fx Fluen er/bevæger sig over/ til/ mod/ fra/ ved/ under/ i kassen) er præpositioner.

Se også ordklasser.

Til toppen

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt