Adjektiv

Adjektiv. Adjektiver lægger sig til andre led, normalt substantiver og pronominer. Der er 2 måder, hvorpå et adjektiv kan være knyttet til et overordnet led:

  1. Som attributivt adjektiv
  2. Som prædikativt adjektiv.

Attributive adjektiver lægger sig direkte til det overordnede led. Fx sådan:

Eks.

  • Hun er en sød pige.

Medens et prædikativt adjektiv fungerer som subjektsprædikat eller objektsprædikat

Eks.

  • Pigen er sød (subjektsprædikat)
  • Læreren kalder eleverne dumme (objektsprædikat)

Nogle opererer også med betegnelsen frit prædikat eller løst omsagnsled. Det er et led, hvor koblingen mellem adjektivet og det overordnede led er underforstået.

Eks.

  • Glad og udhvilet vågnede han næste morgen.

Meningen er selvfølgelig, at da han vågnede næste morgen, var han glad og udhvilet.

Når man oversætter til fremmedsprog, er det vigtigt at skelne mellem adjektiver og adverbier. Hvis du er i tvivl, så check om det pågældende ord står prædikativt eller attributivt. Hvis ingen af delene giver mening, er det sandsynligvis et adverbium.

At skelne mellem attributive og prædikative adjektiver er vigtigt på engelsk, hvor en række adjektiver kun kan være enten det ene eller det andet, fx drunk (prædikativt) og drunken (attributivt).

Se også ordklasser.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt