Adverbium

Adverbium. Adverbier kan være både temmelig fast og ret løst knyttet til andre led eller hele sætningen. De kan knytte sig til verber, adjektiver, adverbier og hele sætninger.

Adverbier siger noget om tid, sted, måde, grad eller noget om hele sætningen.

Eks.

TidHan kommer snart
StedHun bor hjemme
MådeHun lo hjerteligt
GradPeter er meget klog
Hel sætningMåske ses vi

Mange adjektiver kan omdannes til adverbier ved at tilføje -t.

Eks.

  • En smuk sang --> hun synger smukt

Ved gradsadverbier vælger man selv, om man ønsker at tilføje -t ved adverbiumsdannelse.

  • Det var rigtig(t) godt.

Se også ordklasser.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt