Diatese

Diatese. Aktiv (eller handleform) kaldes den form af verbet, der anvendes, når subjektet udfører eller udførte en handling.

Eks.

 • Hunden spiser maden
 • Hunden spiste maden

Passiv (eller lideform) kaldes den form af verbet, der anvendes, når objektet gøres til subjekt, dvs. at subjektet i en passiv sætning er genstand for handlingen - der foretages noget med subjektet.

Eks.

 • Maden bliver spist af hunden
 • Maden spises af hunden
 • Maden blev spist af hunden
 • Maden spistes af hunden

På dansk dannes passiv i præsens og imperfektum på 2 måder: (1) ved at tilføje -s til verbets grundform, (2) ved omskrivning med blive + perfektum participium af verbet. I perfektum og pluskvamperfektum dannes passiv altid vha. at være + blevet.

Eks.

 • Hunden har spist maden
 • Maden er blevet spist af hunden

For at omskrive en sætning fra aktiv til passiv kan du anvende følgende model (N står for substantivisk størrelse, pp for perfektum participium):

 • N1 + (verbum + tid) + N2
 • N2+ (blive + tid) + (verbum + pp) + af + N1

Eks.

 • Kunderne roste betjeningen
 • Betjeningen blev rost af kunderne
dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt