Sprog

Følgende faglige begreber er vigtige at kende til og kunne forstå, hvis du skal udføre en sproglige analyse, hvis du skal karakterisere sprogbruget i en tekst:

 1. Talesprog: Talesprog har nogle særlige træk:

  • Korte sætninger
  • Ikke ret mange ledsætninger til hver helsætning.
  • Sideordnede led og sætninger, dvs. brug af konjunktioner (bindeord) som og, men, eller, for.
  • Inversion, fordi et led eller del af led trækkes frem i sætningen, således at det kommer til at stå før sætningens subjekt (grundled). Eksempel: Den slags historier må du længere ud på landet med (her er det udtrykket 'den slags historier', der er trukket frem først i sætningen, fordi det er dét, den talende vil have fokus på. Verballeddet i sætningen er udsagnsordet 'må' og subjektet er stedordet 'du').
  • Bagvægt (⇒ Bagvægt)
  • Sætningskløvning (⇒ Sætningskløvning)
  • Sætningsknude (⇒ Sætningsknude)
  • Opløste konstruktioner. Eksempel: Problemer med åndedrættet. (Sammensat: Åndedrætsproblemer). Eksempel: Det tilfælde der er nævnt ovenfor... (Sammensat: Det ovenfor nævnte tilfælde...)

 2. Skriftsprog: Skriftsprog har nogle særlige træk:

  • Lange sætninger
  • Mange ledsætninger til hver helsætning.
  • Underordnede led og sætninger, dvs. brug af konjunktioner (bindeord) som at, om, hvorvidt, da, mens, før, siden, når, idet, indtil, til, da, fordi, eftersom, dersom, hvis, skønt, selv om, som om ...
  • Forvægt (⇒ Forvægt)
  • Sammensatte konstruktioner. Eksempel: Disse for vort land så alvorlige tider. (Opløst: De tider der er så alvorlige for vort land.) Eksempel: Fiskerierhvervets afsætningsproblemer. (Opløst: Problemer med afsætning inden for fiskerierhvervet.).

 3. Normalsprog: Normalsprog er et sprog, som alle kan forstå og som ikke indeholder indforståede udtryk og fagudtryk.
 4. Gruppesprog: Mennesker, der i kortere eller længere tid har levet sammen under de samme ydre vilkår, udvikler ofte et fællessprog, som kaldes gruppesprog. Eksempel: Soldater på en kaserne. Elever på en kostskole. ⇒ Ordvalg, Jargon.
 5. Fagsprog: Det sprog, der tales inden for et bestemt erhverv eller interesse. Eksempel: Lægesprog og lystfiskersprog. ⇒ Ordvalg, Argot.
 6. Socialsprog: Mennesker, der er vokset op i samme sociale miljø, udvikler ofte et fællessprog, som kaldes socialsprog. Eksempel: Arbejdersprog fra de københavnske brokvarterer og Holtedansk, som Eddie Skoller parodierer.
 7. Regionalsprog: Det sprog, der tales inden for en region, en landsdel, kaldes regionalsprog. Eksempel: Vestjysk og Sydsjællandsk.
 8. Dialekt: En dialekt har sin egen opbygning, sin egen grammatik og sit eget ordforråd. Eksempel: Niels Hausgaard skriver sange på Vendelbodialekten: De håelt æ sølbryllup nys, som hae maej vat baron.
dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt