Nykritik

Nykritisk metode - introduktion - af Bettina Buch (2014)

Til toppen

Nykritisk metode - analysemodeller til lyrik og epik - af Bettina Buch (2014)

Til toppen

Nykritisk metode - fortælleren - af Bettina Buch (2014)

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt