Sætningskløvning

I talesprog er det almindeligt at fremhæve et sætningsled ved at starte sætninger med Det er... eller Det var... Herefter kommer en relativsætning (henførende), der fortæller indholdet af sætningen.

Eksempel: Det var mig, der så det først. (Uden kløvning: Jeg så det først.).

Eksempel: Der var mange, der godt kunne tænke sig at holde ferie sydpå. (Uden kløvning: Mange kunne godt tænke sig at holde ferie sydpå.).

Eksempel: Det var i går, det skete. (Uden kløvning: Det skete i går.)

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt