Forvægt

Når de fleste ord i sætningen står før verbalet (udsagnsleddet), siger vi, at sætningen har forvægt. Sætninger med forvægt bruges i skriftsprog. Det kan være svært at finde meningen i sådanne sætninger.

Eksempel: De gamle og for længst glemte dokumenter dukkede (verb.) pludselig op.

Eksempel: Den for ejendommen ved den nærmest forud for afståelsen foretagne vurdering fremkomne forskelsværdi lægges (verb.) til grund for beregning af restskatteværdien.

⇒ Bagvægt, ⇒ Kancellistil.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt