Problemstilling

Det er sjældent, at en skønlitterær forfatter skriver for kun at underholde. Som regel ønsker han, at læseren skal få mere ud af hans tekst: Han har en holdning eller et budskab, som han ønsker at give videre til læseren i den hensigt at påvirke læseren og få denne til at tage stilling til tekstens problemstilling(er).

Under analyse af teksten kommer problemstillingen frem som den grundtanke, grundidé (= tekstens tema), forfatteren har, og den synsvinkel der er lagt på temaet (= tekstens budskab).

Eksempel: Henrik Pontoppidans Ørneflugt og H.C. Andersens Den grimme ælling har samme tema: forholdet mellem arv og miljø. De to teksters budskaber er imidlertid helt modsatte: I Ørneflugt sejrer miljøet over arven, og i Den grimme ælling sejrer arven over miljøet.

⇒ budskab, ⇒ tema, ⇒ motiv.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt