Lyrik

Lyrik er en af de tre hovedgenrer inden for fiktion. Lyrik er kortfattet og koncentreret og udtrykker stemninger, følelser, sansninger og tanker – ofte oplevet gennem et ’jeg’. Der beskrives ikke handlingsforløb, men en fortættet øjebliksoplevelse. Forfatteren bruger ofte billedsprog, fx symboler, metaforer og sammenligninger for at øge læserens mulighed for indlevelse og forståelse. Rim og rytme findes ofte, men moderne lyrik er i mere ubunden form.

Eksempel: Natur- og kærlighedsdigte, salmer, fædrelandssange, lejlighedsdigte.

⇒ Digt, ⇒ Drama, ⇒ Epik.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt