Digt

Digte er som regel korte tekster delt op i vers (kaldes strofer) og linjer (kaldes vers) og har et regelmæssigt mønster af rim og rytme. Moderne digte bryder ofte med disse regler og er i stedet bygget op omkring ligheder og kontraster.

Digte hører oftest til den lyriske genre, men kan også være episke eller dramatiske.

I digte er der meget tæt forbindelse mellem udtrykket og indholdet, som generelt handler om følelser og stemninger.

⇒ Lyrik, ⇒ Dramatisk digt, ⇒ Episk digt.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt