Referat

Et referat er en sammenhængende, sammentrængt gengivelse af det væsentlige i en talt, skrevet eller hørt/set tekst. Referatet skal altid være kortere end oplægget. Det skal være objektivt og må derfor ikke indeholde egne meninger/holdninger.

I et referat gengiver man hovedlinjerne, problemstillinger og det vigtige i teksten, mens detaljer, eksempler, gentagelser o.l. skal udelades. Referater af skrevne tekster gengives i nutid, 3. person – og altid med egne ord og vendinger.

⇒ Resumé.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt