Resumé

Et resumé er en sammentrængt gengivelse af de væsentlige hovedpunkter i en talt, skrevet eller hørt/set tekst. Resuméet skal altid være meget kort. Det skal være objektivt og må derfor ikke indeholde egne meninger/holdninger.

I et resumé gengiver man hovedhandling, hovedproblemstilling og hovedpersoner, mens detaljer, eksempler m.m. samt sammenhænge, forløb og argumentation skal udelades.

Resuméer af skrevne tekster gengives i nutid, 3. person, evt. punktformet og i telegramsprog – og altid med egne kortfattede ord og vendinger.

⇒ Referat.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt