Kancellistil

Kancellistil betegner en skrivemåde, som især benyttes inden for jura og administration. Skrivemåden tilstræber at være upersonlig, nøjagtig og entydig og gør det gennem abstrakt ordvalg og tung, snørklet sætnings-bygning – ofte med forvægt, hvilket bevirker, at almindelige mennesker har svært ved at fange indholdet.

Tidligere var skrivemåden mere udbredt i breve fra det offentlige, men nu gør flere og flere offentlige instanser en indsats for at gøre deres skrivelser mere forståelige for borgerne.

⇒ Forvægt.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt