Komposition

Ved komposition forstår man opbygningen af tekstens forskellige elementer, fx handlingsforløbet (den tidsmæssige rækkefølge af begivenheder) og fortælleteknikken (fremstillingsformen).

En klarlæggelse af kompositionen kan være en hjælp til at få 'åbnet' teksten, så man kan finde ud af, hvad den egentlig handler om.

Følgende faglige begreber er vigtige at kende til, hvis du skal kunne foretage en kompositionsanalyse:

 1. Ydre komposition: Afsnit, kapitler, akter, strofer…
 2. Kronologi: Begivenhederne sker i en rækkefølge, der følger tiden; altså de begynder et sted og fortsætter i den tidsmæssigt korrekte rækkefølge.
 3. Fortalt tid: Fortalt tid er den tid, der forløber i teksten.
 4. Flashback (tilbageblik): Begivenheder i fortiden fortælles for at belyse dem og personernes fortid.
 5. Flash forward (forudgreb): Der fortælles om noget, der sker i fremtiden for at varsle om kommende begivenheder.
 6. Parallelle handlingsforløb: Flere begivenheder/handlinger fortælles sideløbende og samles måske til sidst. Når de parallelle forløb belyser hinanden, kaldes det en kontrapunktisk komposition.
 7. Cirkulær fortælling: En cirkulær fortælling ”bider sig selv i halen”, for når man har læst slutningen, kan man begynde forfra igen. Herved kan forfatteren opnå, at tekstens tema fremstår eviggyldigt.
 8. Rammefortælling: Hovedhistorien er lagt ind i en anden historie, der således fremtræder som en ramme, der starter og slutter værket.
 9. Beskrivelse: Miljøer, personer og steder beskrives. Mens der beskrives, står handlingen stille.
 10. Beretning: Når der berettes, bevæger handlingen sig. Der er to måder at berette på: scenisk og panoramisk.
 11. Scene: Her vises begivenheder og personer frem. Man er tæt på begivenhederne; læseren føler sig til stede, mens de sker. Der kommer detaljer frem, og der er ofte direkte tale. Fortælletempoet er lavt, dvs. at begivenhederne tager næsten den tid, de tager i virkeligheden.
 12. Panoramisk beretning: Læseren er her på afstand af begivenheder og personer; man får overblik og ofte en vurdering af, hvad der sker. Der er kun få detaljer, og fortælletempoet er højt, dvs. at begivenhederne tager meget, meget kortere tid end i virkeligheden.
 13. Replik: Direkte, indirekte og dækket tale. ⇒ Gengivelse af tale og tanker.
 14. Synsvinkel: Indre, ydre, kombineret. Bagudsyn, medsyn. ⇒ Synsvinkel, ⇒ Fortæller.
 15. Refleksion: Fortælleren gør sig nogle tanker om det tema, teksten handler om.

Til toppen

Glossary

Refleksion

Refleksion betyder 'overvejelse'

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt