Synsvinkel

Hvor fortælles der fra? Gennem hvilken persons øjne ses historien? Hvor er 'kameraet' placeret? Når man svarer på disse spørgsmål, finder man synsvinklen i en tekst:

  1. Ydre synsvinkel: Fortælleren er uden for situationen. Han fortæller om noget ydre, fysisk, der er set eller hørt udefra.
  2. Indre synsvinkel: Fortælleren er inde i en persons bevidsthed og fortæller om denne persons tanker og følelser.
  3. Kombineret synsvinkel: Fortælleren er skiftevis uden for og inden i personen.
  4. Bagudsyn: Der fortælles om begivenheder, der har fundet sted.
  5. Medsyn: Begivenhederne finder sted samtidig med, at der fortælles.

⇒ Fortæller.

Glossary

Indre syn

Indre syn (eller indre synsvinkel) er der tale om, når synsvinklen lægges ind i en person, således at læseren (lytteren) får adgang til personens bevidsthed, til hans eller hendes sansninger, følelser og tanker.

Der er særlige sanse-, følelses- og tankeverber, der ofte fungerer som indre syns-markører, dvs. at de signalerer, at nu er der sandsynligvis indre syn i en person. Fx: Han så, han hører, han lugtede, det smagte dårligt, han kunne lide, han føler, han fornemmer, han elskede, han tænkte, han synes, han mente, han ved, han måtte mv.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt