Personkarakteristik

Når du skal udarbejde en personkarakteristik af personer i en episk, lyrisk eller dramatisk tekst, kan du undersøge nogle af følgende forhold:

 1. Roller:

  • Hovedpersoner er de personer, som handlingen drejer sig om.
  • Bipersoner er de personer, som spiller en mindre rolle.
  • Statister er de personer, som bare fylder en plads ud.

 2. Personens situation:

  • Familieforhold
  • Forhold til andre af tekstens personer
  • Miljø
  • Erhverv
  • Alder

 3. Udseende, herunder også påklædning.
 4. Væremåde:

  • Vaner
  • Moral
  • Egenskaber
  • Tanker
  • Holdninger
  • Følelser
  • Temperament

 5. Opfattelse af personerne:

  • Hvordan opfatter personen sig selv?
  • Hvordan opfattes personen af andre af tekstens personer?
  • Har forfatteren sympati for en eller flere personer?

 6. Direkte personbeskrivelse: Når fortælleren direkte beskriver personen, kaldes det direkte personbeskrivelse.
 7. Indirekte personbeskrivelse: Når personen skildres gennem sine handlinger og udtalelser, kaldes det indirekte personbeskrivelse.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2023 | Kontakt