Vise

En vise er en sammenfattende genrebetegnelse for forskellige typer af strofiske digte (digte inddelt i strofer), der synges. Dog regnes salmer (religiøse sange) ikke som viser.

Eksempel: Benny Andersen: Svantes viser.

Eksempel: Drikkeviser, folkeviser og revyviser.

Glossary

Folkevise

også kaldet 'ballade'. Oprindelig kendetegnet ved at være en fortælling, der blev fremført som sang. En folkevise var skrevet på vers (dvs. inddelt i strofer) ofte med omkvæd. Folkevise-genren blev introduceret i Norden i 1200-tallet. Man kender til 837 oprindelige folkeviser i Norden fra den tid. Over 300 af dem er danske. Læs mere på Dansk Wikipedia.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt