Saga

En saga er en episk prosafortælling, der beretter om slægters livsforløb; den foregår fra slutningen af oldtiden til middelalderen.

Eksempel: De islandske sagaer, som er skrevet ned i 1200-tallet.

dansksiderne.dk | © Forlaget Dansksiden.dk og forfatterne 2017 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt