Sagprosa

Sagprosa er betegnelsen for tekster, der ikke er opdigtet. Sagprosaens indhold behandler virkelige forhold (fakta). Teksten kan benytte argumentation og være objektiv (neutral) eller subjektiv (vurderende).

Hensigten med sagprosatekster er først og fremmest oplysning, orientering og vejledning. Her drejer det sig om saglighed og objektivitet.

Nogle tekster har dog en drejning, en synsvinkel på sagen, for at påvirke modtageren i en bestemt retning. Det drejer sig især om reklamer og propaganda.

Eksempler på sagprosatekster: Annonce, ansøgning, artikel, anmeldelse, biografi, essay, fagbog, horoskop, interview, kronik, lov, læserbrev, illustration, skolebog (fx historiebog, biologibog, fysikbog).

Sagprosatekster kan inddeles i nogle hovedgenrer, fx:

  • Journalistik
  • Lovtekst
  • Fagtekst
  • Debattekst
  • Reklame
dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt