Symbol

Et litterært symbol ligner et sprogligt billede, men adskiller sig ved yderligere at opfylde to krav:

  1. Det findes i hele teksten eller et større tekstafsnit.
  2. Det har fuld betydning både på billedplan og på realplan.

Eksempel: I Tove Ditlevsens novelle Dolken er dolken konkret til stede i betydningen ’dolk’. I løbet af novellen kommer dolken til at symbolisere magt, dvs. at dolken nu tillige optræder med betydningen ’magt’.

Til sammenligning: I udtrykket ’kindens rose’ er rose ikke et symbol, for rosen er ikke til stede. Den er kun et billedligt udtryk (en metafor) for rødmen på kinden.

⇒ Billedsprog.

Glossary

Metafor

En metafor er et sprogligt eller visuelt udtryk, der skal forstås i overført betydning, dvs. i en anden end dens bogstavelige betydning.
Eksempel på en metafor: Mit hjerte det er et vindu med isblomster (fra Jens August Schades digt Regndiamanterne, 1926).
Metaforens funktion er at føre egenskaber ved et element over til et andet element.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt