Morale

En morale er den lære, der kan uddrages af en fortælling eller en begivenhed. Tekster med 'en løftet pegefinger' har morale og virker derfor belærende og opdragende. Somme tider skriver forfatteren tekstens morale i slutningen at teksten.

Eksempel: Holbergs komedier.

Eksempel: Fabler.

⇒ Budskab.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt