Myte

En fortælling der udtrykker en livsholdning og samtidig giver anvisninger på, hvordan man bør leve livet. Ofte anvendes en billedlig form om mennesket, naturen og deres indbyrdes forhold. Myter har ingen historisk kerne i modsætning til sagn.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt