Lix

Lix er et tal, der siger noget - og kun noget - om en teksts sproglige sværhedsgrad. Lix = læsbarhedsindex.

En teksts lix er summen af den gennemsnitlige punktumlængde (PL) plus procenten af lange ord (LO).

Sådan regnes lixen for en tekst ud:

  1. Tæl alle ord i teksten (a).
  2. Tæl alle punktummer (b).
  3. Tæl alle lange ord, dvs. ord på 7 bogstaver og derover (c).
  4. Divider (a) med (b). Det giver PL.
  5. Divider (c) med (a) og gang med 100. Det giver LO-%.
  6. Læg PL og LO-% sammen og afrund til helt tal. Dette er tekstens lixtal.
dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt