Kommunikation

At kommunikere er at meddele noget til hinanden. Følgende faglige begreber er vigtige at forstå betydningen af og kunne anvende, hvis man skal udarbejde en kommunikationsanalyse:

  1. Afsender/modtager: Den, der meddeler noget, kaldes afsender, og den, der får meddelelsen, kaldes modtager.
    Forholdet mellem afsender og modtager er interessant at undersøge, fx deres kendskab til hinanden. Især er det vigtigt at vide, hvilke forventninger afsenderen har til modtagerens forudsætninger: viden, interesser, holdninger osv.
  2. Meddelelsens form: Meddelelsen kan fx være spørgsmål, svar, synspunkt, ordre eller argument. Meddelelsen kan have form af fx tale, skrift, mimik, kropssprog, billede og musik.
  3. Meddelelsens kanal/medium: Afsenderen sender meddelelsen til modtageren ad en kanal, et medium, som fx kan være brev, bog, avis, radio eller tv.
  4. Tovejskommunikation: Når afsender og modtager kan skifte roller og således skiftes til at meddele, er der tale om tovejskommunikation (fx en samtale).
  5. Envejskommunikation: Er der ikke mulighed for at skiftes til at meddele, tales der om envejs-kommunikation (fx avis, brev, tv og radio).
  6. Massekommunikation: Hvis afsenderen i en envejskommunikation er en institution, og modtagerne er en større gruppe mennesker, kaldes det massekommunikation.
dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt