Hymne

Betegnelsen hymne bruges om tre forskellige tekster:

  • I den græske oldtid en lovsang, der hylder en gud eller helt.
  • Senere en kristen sang og salme, der priser (roser, tilbeder) Gud.
  • Nu om digte, der er højstemte og forherliger poesi, kærlighed, natur eller fædreland.

Eksempel: B.S. Ingemann: Til himlene rækker din miskundhed, Gud! (1845).

Eksempel: Adam Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1823).

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt