Folkevise

Folkeviser er anonyme episke digte fra middelalderen, og de er overleveret mundtligt, indtil de blev skrevet ned 1550-1700. Folkeviserne var for adelen, og de blev sunget til kædedanse.

Viserne har strofer på 2 eller 4 vers, et fast rimmønster og et omkvæd.

Der er handlingsforløb (episk) i viserne, mens omkvædet undertiden anslår en (lyrisk) stemning.

Eksempel: Ebbe Skammelsøn, Dronning Dagmars død, Tavlebordet.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt