Analyse

Man analyserer en tekst for at få dybere indblik i den. At analysere betyder at ’opløse’, dvs. at man i analysen opdeler sine iagttagelser i en række punkter. Ved at samle analysens iagttagelser og sætte dem i forhold til tekstens helhed, bliver man i stand til at fortolke teksten.

Når man skal analysere, kan man bruge et analyseskema. Man skal endelig ikke gå slavisk til værks og følge skemaet fra begyndelsen til enden. Et analyseskema er en slags inspiration, og man skal kun undersøge dét, som er interessant og relevant for netop den tekst, man sidder med.

⇒ Fortolkning.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt