Perspektivering

Ved perspektivering af en tekst sammenligner man den med andre tekster, finder ligheder og forskelle med hensyn til problemstilling og vurderer forfatternes hold­ning til problemstillingen. Der kan også sammenlignes med oplevelser og erfaringer, som har lignende problemstilling. Des­uden kan sættes teksten ind i sin samtid til belysning af samfundsmæssige, sociale, politiske og kulturelle forhold.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt