Modernitetens begyndelse?

Luhman, Habermas og Adorno

Følgende filosoffer har udtrykt hver deres opfattelse af, hvornår det moderne samfund tog sin begyndelse:

  • Niklas Luhmann (1927-1998) mener, at den moderne verden udvikles i renæssancen, hvor mennesket overtager Guds plads og definerer troen og verden ud fra sig selv. Altså fra omk. 1500-tallet.

  • Jürgen Habermas (f. 1929) mener, at det er oplysningstiden, der er begyndelsen til det moderne. Her opstår en borgerlig offentlighed med en fri presse, repræsentativt demokrati og menneskerettigheder. Altså fra omkring 1700-tallet. I Danmark er nogen litteraturfolk af den opfattelse, at Johannes Ewald (1743-1781) er den første danske litterære modernist.

  • Theodor W. Adorno (1903-1969), at dateringen af moderniteten ligger i den sene del af romantikken. Altså fra omk. 1850, hvor en egentlig litterær modernisme tegner sig hos fx franske digtere som Charles Baudelaire (1821-1867), Gustave Flaubert (1821-1880), Stéphane Mallarmé (1842–1898) og Paul Verlaine (1844-1896). Danske digtere, som i eftertiden har vist sig inspirerede af disse franske lyrikere - er selv blevet betegnet som danske modernister. Det gælder fx symbolisten Sophus Claussen (1865-1931), visse heretica-digtere i 1950'erne, konfrontationslyrikere i 1960'erne og firserlyrikere i 1970-80'erne.

Til toppen

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt