Romantik - stikord

Centrale romantik-begreber

Agape-bevægelsen

Det guddommelige stiger ned til mennesket. Mennesket kan IKKE gøre noget selv for at møde det guddommelige:

  • ud over at være ung, sund, glad og forelsket. Jvf. det græske ideal: en sund sjæl i et sundt legeme.
  • ud over at holde sig parat (jf. Staffeldts Indvielsen).

Dualisme

Det "åndelige" og det "jordiske" er skarpt adskilt og kan ikke forenes. Jf. Indvielsen af Staffeldt.

Eros-bevægelsen

Menneskets længsel/begær og personlige anstrengelse efter at opnå det guddommelige. (Se Guldhornene).

Guldalderen

I den gloriøse fortid, dvs. den græske oldtid og middelalderen for universalromantikerne og især vikingetiden for nationalromantikerne: I gamle hensvundne dage! da det straalte i Norden. (Guldhornene).

Menage a trois

Kunstneren dyrker den platoniske kærlighed til en uopnåelig Madonna for et blive kunstnerisk produktiv. Samtidig er han gift med en anden kvinde.

Monisme (eller monoteisme)

Det 'himmelske/åndelige' og det jordiske/ verdslige udgør en enhed. Jf Simon Peder af Oehlenschläger.

Organisme-tanken

Sjælen udvikler sig fra at tage bolig i 'sten'. (Jf. Schelling/Rumi).

(Sammenlign med Darwins teorier)"Og hver aand, som opad stræber, viser til sit rette Hiem" (Simon Peder af Oehlenschläger)

Organismetankegangen ser i modsætning til guldalderfilosofiens gyldne fortid en gylden fremtid.

Panteisme

Det guddommelige findes i alt, men især i naturen og i historien.

Platonisk kærlighed

Ikke-fysisk 'åndelig' kærlighed.

Platonisme

Alt eksisterer på forhånd i 'ideernes verden'.

Ideernes verden er adskilt fra den fysiske, timelige verden.

Nyplatonismen er dualistisk.

Til toppen

Glossary

Verdslig

betyder ikke-kirkelig, ikke-religiøs; det verdslige (også kaldet 'sekulære' eller 'profane'), har med den materielle, jordnære tilværelse, den ikke-religiøse del af virkeligheden, at gøre - i modsætning til 'det gejstlige', der handler om kirkelige, religiøse forhold.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2021 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt