Dannelsesroman

Den klassiske dannelsesroman - af Gunnar Mühlmann (2006)

Dannelsesromanen er et barn af romantikken.

Den er en treleddet romanform der kan opdeles i følgende faser:

Hjem - hjemløs - hjem

Den vægtigste (1500 sider!) danske dannelsesroman er romanen Hjemløs (1853-57) der med inspiration fra Goethe er skrevet af Meir Aron Goldschmidt. Hovedpersonen, Otto Krøyer, gennemgår i romanens tre faser hjem - hjemløs - hjem en dannelsesproces.

I det klassiske dannelsesforløb modnes individet af den modgang, det kommer ud for.

Det kan fremstilles skematisk på følgende måde:

HjemHjemløsHjem
BarndommenUngdommenManddommen
Det naturlige intimsfære-individKriseDet "dannede" individ
Hovedpersonen vokser op i intimsfærens beskyttende og paradislignende naturlighed.Hovedpersonen bliver som voksen konfronteret med den kaotiske verden uden for intimsfærens beskyttende vægge. Han fortager en dannelsesrejse hvor han bliver bliver konfronteret med både indre og ydre dæmoner. Hovedpersonen er gennem sine klogt overvundne kriser blevet til et voksent og dannet menneske. Han er nu i stand til selv at stifte sin egen familie.

Denne optimistiske tro på menneskets individuelle og sjælelige udvikling kan også ses i den wienerklassiske klassiske musiks måske vigtigste form, sonatesatsformen:

Hjem HjemløsHjem
EkspositionsdelGennemføringsdelReprise
To temaer introduceres efter fastlagte regler i et ordnet musikalsk univers. Der eksperimenters med temaerne fra ekspositionsdelen. De gennemgår en musikalsk rejse i forskellige tonearter.Ekspositionsdelen gentages. Gennemføringsdelens kaos er igen erstattet af orden.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt