Absurdisme og Absurd teater

Absurdisme

Den eksistentialistiske livsforståelse kan samles i sætningen: "Livet er absurd"

Absurdisme: en nøgtern, illusionsfri accept af tilværelsen vilkår (verden som den er), hvor man ikke forsøger at indlægge en 'mening' (religiøs, idealistisk etc.).

Når fremmedgørelsen bliver domminerende mister verden sin sammenhæng à Den bliver absurd, opsplittet og meningsløs.

Denne modernistiske livsanskuelse var også dominerende indenfor europæisk teater à Det absurde teater, det absurde bliver det bærende element!

Absurd drama:

Den eksistentielle meningsløshed i verden, udtrykker teatret i en slags symbiose mellem æstetikken og indholdet - udtrykket bliver altså centralt!

Meningsløsheden er til stede både i sproget og i indhold. Sproget er ofte usammenhængende. Tit er der mange gentagelser både sprogligt og indholdsmæssigt.

Drama adskiller sig trad. fra lyriske og episke forløb ved at vise et handlingsforløb: begyndelse, spændingsopbygning, klimaks og slutning. Men i det absurde teater er der oftest en mangel på handlingsforløb - det er nærmere situationer der gengives. (jf. at Ionesco selv kaldte sine skuespil for antistykker og pseudodrama).

En teaterform, hvor man er gået væk fra den realistiske fremstilling af menneskelivet. I stedet benyttede man sig af stiliserede, overdrevne symbolske optrin.

Derfor er der heller ikke psykologiske skildringer af personer

Et karaktertræk: det siger ikke at livet er absurd - men viser det gennem et omfattende sammenbrud. à ikke mindst et sprogligt sammenbrud: nonsenstale: sætninger, der hver for sig er meningsfulde og rigtige -MEN uden relation til de andre sætninger og den situation de siges i.

Tit er der en mangel på aktivitet. En aktivitet er jo netop meningsfuld (retter sig mod et mål, der søges opnået). Vores liv er fyldt med aktiviteter - og synes derfor tilsyneladende meningsfuldt. Personerne er tit handlingslammede.

Med mangel på aktivitet vil det absurde teater at alle disse daglige aktiviteter er tom beskæftigelse. Selve aktiviteten er altså et forsøg på at tildække vores egentlig situation.

Det er derfor tit mennesker, der forsøger, at skabe sig en illusion om, at der er mening med deres liv og handlinger.

Altså mennesker, der med Sartres ord lever i "ond tro": "flygter fra det eksistentielle vilkår ved at holde sig til den tilfældige plads, de har fået i tilværelsen. De fleste mennesker lever således i ond tro. Ond tro betyder livsløgn, selvbedrag og uredelighed" (væren og intet)

Det urgamle spørgsmål "Hvem er vi egentlig?" besvares med INGENTING, og derfor må vi ustandseligt forgæves gøre os til noget!

Absurditet = fra latinsk og betyder "det, der lyder ved siden af, det disharmoniske" - et sammenstød mellem to inkommensurable størrelser!

Mennesket har en umiddelbar forventning om orden, formål og værdier, MEN sådan er tilværelsen ikke. Og når mennesket alligevel fastholder disse forventninger og indretter sit liv i overensstemmelse hermed, ender det i absurditet = det bliver fremmedgjort!<

Til toppen

Det absurde teater

1950'erne (efterkrigstiden) i Europa

Det absurde teater demonstrerer at livet er absurd. Det hænger sammen med den eksistentialistiske strømning i Europa i kølvandet på krigen.

Det absurde drama gør ligeledes op med naturalismen, og især med Aristoteles, da de absurde stykker er kendetegnet ved manglen på intrige og handling.

Figurerne er ofte hæmmede i deres bevægelsesfrihed og opfører sig absurd, og derfor ligger de langt fra den realistiske karakter vi ofte møder i det naturalistiske teater.

Humor, ironi og satire spiller ofte en særlig rolle i stykkerne, og i det hele taget leg med ord/ sproget.

De absurde virkemidler skaber en distance til det spillede.

Definition of Absurd Drama

The play on the stage is what it is without before or after, the action is pure and complete and immediately viewed by the audience. Drama is a genre of literature in which the text and performance both have equal importance. It is true that firstly the ideas of the dramatist are penned down in the form of text and performance comes secondly. A new form of drama made its appearance that disqualified all the standards and rules by which a drama has been appreciated from many centuries and was classified under the label ‘The Theatre of the Absurd'. Marking the difference between a good play and an absurd play, Martin Esslin opines (in The theatre of the absurd, 2004):

If a good play must have a cleverly constructed story, these have no story or plot to speak of : if a good play is judged by subtlety of characterization and motivation, these are often without recognizable characters and present the audience with almost mechanical puppets; if a good play has to have a fully explained theme, which is neatly exposed and finally solved, these often have neither a beginning nor an end; if a good play is to hold the mirror upto nature and portray the manners and mannerisms of the age in finely observed sketches, these seem often to be reflections of dreams and nightmares' if a good play relies on witty repartee and pointed dialogues, these often consist of incoherent babblings. (21-22)

Let us graphically discuss the basic features of good plays and absurd plays.

Good plays

Absurd plays

Well-knit plot

Circular structure

Recognizable character

Mechanical puppet

Spectacle

Antithetical to purpose

Elucidated theme

Arbitrary theme

Music

Trivial presence of music

Logically built up diction

Incoherent babblings

The original or dictionary meaning of absurd is 'Out of harmony'. But the word has a different meaning when it is used in the theatre of the absurd.

N.A.Scott defines it, Man yearns for some measure of happiness in an orderly, a rational and a reasonably predictable world; when he finds misery in a disorderly, an irrational and an unpredictable world, he's oppressed by the absurdity of the disparity between the universe as he wishes it to be and as he sees it. (qtd. in James Eliopulos: Samuel Beckett's dramatic language, 1974, p. 40).

Til toppen

Glossary

Distance

Distance kan betyde strækning (jævnfør fx ordet 'langdistanceløb'). Distance kan også betyde fysisk afstand mellem ting eller personer eller følelsesmæssig afstand mellem personer.

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt