Genreoversigt

Herunder bringes forskellige læreres artikler om nogenlunde samme danskfaglige delemne.

Hensigten med at bringe flere artikler om samme emne er, at du selv kan vælge, hvilken af teksterne der efter din mening er mest anvendelig i den sammenhæng, du skal bruge den.

De fire hovedkategorier af genrer - af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (2015)

En illustration af Charlotte Rytter fra artiklen Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, marts 2015, s. 23.
Genrekategoriernes kendetegn

Den journalistiske genre / Informationsgenren:

- En objektiv og skjult fortæller
- Det væsentlige først
- Faktuelle oplysninger
- Citater fra kilder
- Reportage (eller elementer af)

Fiktionsgenren:

- Spændingskurve
- Evt. in medias res
- Plot
- Scenisk fremstilling
- Sansende og beskrivende sprog
- Replikker - både direkte og indirekte

Opinionsgenren:

- Holdninger, der er i spil
- Evnen til at kunne argumentere
- Forholde sig til andres synspunkter
- Kommentere på andres udsagn
- Evt. brug af appelformer og argumentationskneb

Refleksions-genren / Den personlige genre:

- Tager udgangspunkt i personlige oplevelser
- Kræver refleksion
- Skifter mellem 'jeg' og 'man'
- Rummer flere planer
- Sansende og beskrivende sprog

Skemaet herover er også udarbejdet af Charlotte Rytter. Både figur og skema er tidligere gengivet i dokumentet Prøver, Evaluering og Undervisning Dansk maj - juni 2012, Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. (Set i en pdf-fil d. 6. dec. 2015, som ikke længere er tilgængelig).

Til toppen

Fiktions- og ikke-fiktionsgenrer - af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (2018)

Fra Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk – 9. klasse, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, August 2018 foreslås det, at det er:

en god ide at anvende nedenstående oversigt som inspiration og rettesnor i valget af stof til danskundervisningen. Det skal dog understreges, at oversigten ikke er udtømmende, idet der hele tiden kommer nye genrekombinationer til. (s. 32).

Nedenstående genreinddeling i hovedkategorier og nedenstående genretabel, der tager udgangspunkt i en hovedinddeling i fiktion og ikke-fiktion, kan fint bruges i danskundervisningen i gymnasiale uddannelser. Materialet er dog også taget med her med det formål at minde om, hvilke faglige begreber om genrer elever i grundskolens ældste klasser er blevet præsenteret for, før de begynder på den gymnasiale uddannelse:

FiktionIkke-fiktion
Ældre og nyere litteraturÆstetiske teksterSagprosaMultimodale tekster

Roman
Novelle
Drama
Digt
Kortprosa
Sms-novelle
Manuskript
Eventyr
Autofiktion

Spillefilm
Novellefilm
Billedbøger
Kortfilm
Musikvideo
Stand up show
Animeret film
Graphic novel
Kunstbillede
Performance
Installation
Teater
Tv-dramatik
Hørespil
Podcast
Computerspil
Udstilling
Skulptur

Artikel
Reportage
Portrætartikel
Avisleder
Læserbrev
Kronik
Klumme
Voxpop
Annonce
Fagbogsuddrag
Essay
Erindringer
Faglig blog
Fast reklame
Levende reklame
Facebook
Instagram
Nyheds-udsendelse
Journalistisk program
Dokumentar-program
TV-reportage
Interview
Tale
Podcast
Radiomontage
Informations-udsendelse
Sportsprogram
Pressefoto
Blog
Hjemmeside
Reality

PS: Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk - 10. klasse, 2018 indeholder samme genreoversigt som for 9.kl.

I 2019 er der ændret lidt på genreinddelingen. Der opereres med følgende tre overordnede tekstkategorier:

Litteratur og andre æstetiske tekster

Den æstetiske tekst har til formål at give modtageren en oplevelse gennem en æstetisk behandling af et emne. Den æstetiske tekst kan fungere uafhængigt af en specifik kommunikationssituation, og kan opleves på tværs af tid og sted. Helt overordnet set er æstetiske tekster fiktionstekster. (...)

Eksempler er roman, digt, eventyr og novelle, (...) novellefilm, spillefilm, billedbog, et spillet teaterstykke, kunstbillede, musikvideo og computerspil.

Brugstekster

Brugsteksten har som formål at påvirke modtageren og skal opfylde en funktion i forhold til en bestemt kommunikationssituation og vil typisk været rettet mod en specifik intenderet målgruppe.

Et eksempel på en brugstekst er en reklame, en valgannonce, en festtale, en leder i en avis, satiriske blade og TV og debatindlæg, (...) reklamer, oplysningskampagner, satiretegninger, sociale medier og valgannoncer.

Fagtekster

Fagteksten har som formål at formidle tanker og sandfærdig viden om et emne. Fagteksten fremstår som en sammenhængende og lødig fremstilling af et fag eller en sag.

Eksempler på fagtekster: Artikel, reportage, portrætartikel, skrevne forfatterportrætter og faglig blog (...) dokumentarfilm, pressefoto, nyhedsudsendelse, filmiske forfatterportrætter og lyddokumentar.

Genrer

Genrer henviser til de konkrete former, tekster kan optræde i, fx kortfilmen, novellen, romanen, digtet osv. Den konkrete genre kan således karakteriseres ud fra brugen af fremstillingsformer, det medie den optræder i, den specifikke historiske kontekst og det, som synes at være tekstens overordnede formål: om teksten vil give perspektiver på egen eller andres livsverden, om den vil formidle viden om et emne, eller om den opfylder en funktion i en kommunikationssituation.

For både 9. og 10. klasse ser oversigten nu sådan ud:

Skønlitteratur og
andre æstetiske tekster
Brugstekster og
fagtekster

Roman
Novelle
Drama
Digt
Kortprosa
Sms-novelle
Manuskript
Eventyr
Autofiktion

Spillefilm
Novellefilm
Billedbøger
Kortfilm
Musikvideo
Standupshow
Animeret film
Graphic novel
Kunstbillede
Performance
Installation
Teater
Tv-dramatik
Hørespil
Computerspil
Udstilling

Avisleder
Læserbrev
Kronik
Klumme
Satiriske tekster
Debatindlæg
Læserbrev
Artikel
Reportage
Portrætartikel
Faglig blog
Forfatterinterview
Essay

Fast reklame
Levende reklame
Facebook
Instagram
Webdoc
Politisk tale
Blog
Hjemmeside
Oplysningskampagner

Satiretegninger
Nyhedsudsendelse
Dokumentarprogram
Tv-reportage
Informationsudsendelse
Pressefoto
Dokumentarfilm

Kilde: undefinedVejledning til folkeskolens prøver i faget dansk - 9. klasse (2019).

Til toppen

De vigtigste tekstgenrer - af Peter Holmboe (2014)

Peter Holmboe har udgivet bogen Flipped learning, 2014.

Til toppen

De litterære hovedgenrer - af Bettina Buch (2014)

Til toppen

Genreskema - af Ann-Kerstin Christensen (2014)

Til toppen

Glossary

In medias res

In medias res betyder 'midt i tingene'. Udtrykket bruges i litterær sammenhæng om den indledning i fx en novelle eller roman, der er kendetegnet ved at starte midt i en handling, der tilsyneladende allerede er i fuld gang.

Refleksion

Refleksion betyder 'overvejelse'

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2023 | Kontakt