Genreoversigt

Herunder bringes forskellige læreres artikler om nogenlunde samme danskfaglige delemne.

Hensigten med at bringe flere artikler om samme emne er, at du selv kan vælge, hvilken af teksterne der efter din mening er mest anvendelig i den sammenhæng, du skal bruge den.

De fire hovedkategorier af genrer - af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (2015)

En illustration af Charlotte Rytter fra artiklen Vejledning til folkeskolens prøver i faget dansk af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, marts 2015, s. 23.
Genrekategoriernes kendetegn

Den journalistiske genre/Informationsgenren:

- En objektiv og skjult fortæller
- Det væsentlige først
- Faktuelle oplysninger
- Citater fra kilder
- Reportage (eller elementer af)

Fiktionsgenren:

- Spændingskurve
- Evt. in medias res
- Plot
- Scenisk fremstilling
- Sansende og beskrivende sprog
- Replikker - både direkte og indirekte

Opinionsgenren:

- Holdninger, der er i spil
- Evnen til at kunne argumentere
- Forholde sig til andres synspunkter
- Kommentere på andres udsagn
- Evt. brug af appelformer og argumentationskneb

Refleksionsgenren/Den personlige genre:

- Tager udgangspounkt i personlige oplevelser
- Kræver refleksion
- Skifter mellem 'jeg' og 'man'
- Rummer flere planer
- Sansende og beskrivende sprog

Skemaet herover er også udarbejdet af Charlotte Rytter. Både figur og skema er tidligere gengivet i dokumentet Prøver, Evaluering og Undervisning Dansk maj - juni 2012, Undervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen: kortlink.dk/k3dk. Set d. 6. dec. 2015).

Til toppen

Fiktions- og ikke-fiktionsgenrer - af Kvalitets- og tilsynsstyrelsen (2015)

Fra samme artikel som nævnt ovenfor foreslås det, at det er:

en god ide at anvende nedenstående oversigt som inspiration og rettesnor i valget af stof til danskundervisningen. Det skal dog understreges, at oversigten ikke er udtømmende, idet der hele tiden kommer nye genrekombinationer til. (s. 39 og s. 93).

Ovenstående genreinddeling i hovedkategorier og nedenstående genretabel, der tager udgangspunkt i en hovedinddeling i fiktion og ikke-fiktion, kan fint bruges i danskundervisningen i gymnasiale uddannelser. Materialet er dog også taget med her med det formål at minde om, hvilke faglige begreber om genrer elever i grundskolens ældste klasser er blevet præsenteret for, før de begynder på den gymnasiale uddannelse:

FiktionIkke-fiktion
Ældre og nyere litteratur, fx:Anden fiktion end litteratur, fx:Sagprosa fra aviser, tidsskrifter etc., fx:Andet sagstof end sagtekster, fx:
Roman, novelle, drama, poetry slam, billedbog, grafic novel (tegneserieroman), digt, kortprosa, sms-novelle, manuskript og eventyrSpillefilm, novellefilm, kortfilm, musikvideo, tegnefilm, tegneserie, kunstbillede, teater, tv-dramatik, tv-serie, hørespil, computerspil, (kunst)-udstilling, skulptur, booktrailer og selvfrem-stillinger på sociale medierArtikel, feature, reportage, portrætartikel, avisleder, læserbrev, kronik, klumme, voxpop, annonce, fagbogs-uddrag, essay og erindringerFaste reklamer, levende reklamer, facebook, nyheds-udsendelse, dokumentar-program, tv-reportage, interview, realityprogram, soundslideshow, radiomontage, informations-udsendelse, sportsprogram, pressefoto, blog, hjemmeside, snapchats, mailkorre-spondance, politisk tale og ansøgning

Til toppen

De vigtigste tekstgenrer - af Peter Holmboe (2014)

Peter Holmboe har udgivet bogen Flipped learning, 2014.

Til toppen

De litterære hovedgenrer - af Bettina Buch (2014)

Til toppen

Genreskema - af Ann-Kerstin Christensen (2014)

Til toppen

Glossary

In medias res

In medias res betyder 'midt i tingene'. Udtrykket bruges i litterær sammenhæng om den indledning i fx en novelle eller roman, der er kendetegnet ved at starte midt i en handling, der tilsyneladende allerede er i fuld gang.

Refleksion

Refleksion betyder 'overvejelse'

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2019 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt