Journalistiske genrer

Journalistikken kan inddeles i forskellige genrer. Hver genre har sin funktion og sine kendetegn. Forskellige genrer har altså forskellige formål, ligesom at forskellige medietyper bruger forskellige genrer. De journalistiske genrer forgrener sig på den måde ud i en masse undergenrer, som i virkelighedens verden ofte krydser hinanden eller smelter sammen.

Forenklet kan man sige, at avisens klassiske genrer udgør stammen i de nu mere forgrenede inden for nyhedsjournalistikkens genrer. Avisgenrerne er de grundlæggende, fordi avisen er det ældste journalistiske nyhedsmedie.

De klassiske avisgenrer er nyhedshistorie, referat, baggrundsartikel, interview, feature, reportage, leder, kommentar og klumme, kronik, anmeldelse og læserbrev. Bemærk dog at der kan være artikler, som netop er svære at putte i en bestemt kasse. Journalistikken udvikler sig nemlig hele tiden, og journalister blander som beskrevet genrerne. Derfor kan man ikke nødvendigvis bruge genrekarakteristikkerne som facitliste for, hvordan en artikel er skrevet. En reportage kan fx indeholde feature-elementer. Eller en feature kan karakteriseres som en ’nyhedsfeature’.

Én skelnen er dog altid vigtig, og det er hovedinddelingen af genrer i de to grupper information og opinion. Den må læserne aldrig være i tvivl om. Det handler nemlig om tekstens troværdighed og om dens overordnede formål:

Informationsgenrer I informationsgenrerne skal journalisten forholde sig så objektivt som muligt til stoffet. Han eller hun må altså ikke digte noget til eller udtrykke sin egen mening. Derfor bruger man som journalist kun sjældent ordene “jeg” og “vi”, når man skriver i informationsgenrerne.

De traditionelle informationsgenrer er:

 • Nyhedshistorie
 • Referat
 • Reportage
 • Baggrund
 • Feature
 • Interview

Opinionsgenre I opinionsgenrerne skal journalisten eller skribenten derimod give udtryk for sin egen mening. Opinion betyder nemlig ’mening’. Læserne vil naturligvis gerne vide, hvem det er, der siger sin mening og derfor bruges “jeg” og “vi” i disse genrer.

Opinionsgenrerne er:

 • Kommentar
 • Leder
 • Anmeldelse
 • Læserbrev
 • Kronik

Det er her i opinionsgenrerne, at læsere og eksperter selv kan komme til orde og skrive i avisen fx via et læserbrev eller en kronik. Opinionsgenrerne må ikke forveksles med kommentarer på de sociale medier eller læserkommentarer under avisernes webnyheder. Disse kommentarer er nemlig ikke blevet redigeret af journalister og redaktører, som det er tilfældet i avisen.

Der findes flere journalistiske genrer, fx 'case' og 'voxpop', men de er ikke med her.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt