Sprog

Licentia poetica, dvs. digterisk frihed til at afvige fra gængse ortografiske og syntaktiske normer.

Kilde: Klaus Ulrik Keel: Sprogrigtig tekstredaktion (2012), s. 111.

På denne side om det sproglige stofområde er der bl.a. materiale om:

Glossary

Ortografisk

Ortografi betyder 'retskrivning', dvs. det at skrive (stave, sætte grammatiske tegn mv.) i overenstemmelse med vedtagne regler.

Syntaks

Syntaks er læren om, hvordan man bygger sætninger op.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2022 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt