Dansksiderne

Fra lærere til elever: Dansksiderne.dk er en samling af danskfagligt stof, som lærere gerne vil dele med dig, der har dansk i gymnasiet

Dansksiderne.dks indhold

dansksiderne.dk findes der materiale om:

- Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.

- Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder.

- Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.

- Under en selvstændig menu findes genreoversigter og artikler om forskellige genrer.

På siderne om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed vejledes eleverne/kursisterne i, hvordan man kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst.

Koncept

Idéen med dansksiderne.dk er at give elever og lærere:

1. adgang til danskfaglige læretekster (skriftlige tekster og videoer), som handler om de delemner, som elever/kursister ifølge bekendtgørelsen for Dansk A skal beskæftige sig med.
2. mulighed for at vælge mellem forskellige læreres læretekster om samme delemne.
3.
adgang til læretekster om specifikke emner, der måske ikke skrives om i så mange lærebøger.

Har du set

. . . undefinedSproglig værktøjskasse. En grundig artikel af Niels Kristian Holm om stilistiske virkemidler i det danske sprog.
. . . undefinedDet moderne gennembrud. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedMinimalismen. En opdateret artikel af redaktøren for dansksiderne.dk. Og undefinedLitterær minimalisme. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedSamtaleanalyse. Bl.a. en artikel af Jørgen Bøge.
. . . undefinedArgumentationsanalyse. Forskellige læreres artikler om argumentationsanalyse.
. . . undefinedRetorisk analyse. Forskellige læreres bud på, hvad du kan undersøge nærmere, hvis du skal udføre en retorisk analyse.
. . . undefinedLitteraturhistorie. Forskellige læreres litteraturhistoriske oversigter.
. . . undefinedSådan kan du analysere et digt (lyrik). Forskellige læreres bud på, hvordan en digtanalyse kan gribes an.
. . . undefinedSådan kan du analysere en film. Flere læreres artikler om at analysere film. Og her specielt om undefinedat analysere dokumentarfilm.

Bidrag, kommentarer eller fejl?

Vil du bidrage med materiale, har du kommentarer til, eller finder du fejl i sidens indhold, døde links mv. - så tag endelig kontakt.

Dansksiderne.dk er frit tilgængelig. Almindelige regler for ophavsret gælder naturligvis. Læs mere her: https://kopitilundervisning.dk/.

dansksiderne.dk | © FORLAGET DANSKSIDEN.DK og forfatterne 2019 | CVR 27301754 | ISBN 978-87-998642-0-1 | Kontakt