Dansksiderne

Fra lærere til elever: Dansksiderne.dk er en samling af danskfagligt stof, som lærere gerne vil dele med dig, der har dansk i gymnasiet

Dansksiderne.dks indhold

dansksiderne.dk findes der materiale om:

- Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.
- Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder.
- Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.
- Under en selvstændig menu findes genreoversigter og artikler om forskellige genrer.
- På siderne om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed vejledes eleverne/kursisterne i, hvordan man kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst.

Koncept

Idéen med dansksiderne.dk er at give elever og lærere:

1. adgang til danskfaglige læretekster (skriftlige tekster og videoer), som handler om de delemner, som elever/kursister ifølge bekendtgørelsen for Dansk A skal beskæftige sig med.
2. mulighed for at vælge mellem forskellige læreres læretekster om samme delemne.
3.
adgang til læretekster om specifikke emner, der måske ikke skrives om i så mange lærebøger.

Antologien.dk og pixidansk.dk

Kender du det digitale læremiddel til dansk, undefinedantologien.dk? Det indeholder en omfattende antologi ordnet i temaer, vejledninger i tekstanalyse af forskellige genrer samt et stort danskfagligt leksikon. Der er fri adgang for lærere, hvis der oprettes login.
Tjek også undefinedpixidansk.dk. Pixidansk.dk er et danskfagligt leksikon indeholdende de vigtigste opslag fra leksikonet på antologien.dk. Websitet er tilgængeligt uden login.

Eventyrsitet.dk

Kender du læremidlet undefinedeventyrsitet.dk? Det er en digital vejledning i at analysere eventyr. Der er fri adgang for alle.

Har du set?

. . . En artikel af dansksiderne.dks redaktør om den litterære retning, der kaldes undefinedsymbolisme.
. . . undefined10 videoer om filmiske virkemidler af Lasse Schurmann, Viborg Gymnasium (2023)
. . . testen her: undefinedHvor mange ord kan du på vendelbomål?. . . Signe Elise Bro fra Viborg Katedralskole har bidraget med powerpoints (og pdf'er) om undefinedsproglig analyse, undefinedfortælleforhold, undefinedkomposition og fremstillingsformer og undefinedpersonkarakteristik.
. . . undefinedGenreoversigter. Forskellige læreres bud på genreinddeling af sagtekster og litterære tekster.
. . . undefinedSproglig værktøjskasse. En grundig artikel af Niels Kristian Holm om stilistiske virkemidler i det danske sprog.
. . . undefinedDet moderne gennembrud. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedMinimalismen. En opdateret artikel af redaktøren for dansksiderne.dk. Og undefinedLitterær minimalisme. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedSamtaleanalyse. Bl.a. en artikel af Jørgen Bøge.
. . . undefinedArgumentationsanalyse. Forskellige læreres artikler om argumentationsanalyse.
. . . undefinedRetorisk analyse. Forskellige læreres bud på, hvad du kan undersøge nærmere, hvis du skal udføre en retorisk analyse.
. . . undefinedLitteraturhistorie. Forskellige læreres litteraturhistoriske oversigter.
. . . undefinedSådan kan du analysere et digt (lyrik). Forskellige læreres bud på, hvordan en digtanalyse kan gribes an.
. . . undefinedSådan kan du analysere en film. Flere læreres artikler om at analysere film. Og her specielt om undefinedat analysere dokumentarfilm.

Til toppen

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2024 | Kontakt