Dansksiderne

Fra lærere til elever: Dansksiderne.dk er en samling af danskfagligt stof, som lærere gerne vil dele med dig, der har dansk i gymnasiet

Dansksiderne.dks indhold

dansksiderne.dk findes der materiale om:

- Sprog: grammatik, stilistik, argumentationsanalyse, retorisk analyse og kommunikationsanalyse.
- Litteratur: tekstanalyse, litteraturhistoriske perioder og lidt om litterære metoder.
- Medier: informations- og opinionstekster, dokumentarfilm og visuelle udtryksformer og fiktionsfilm.
- Under en selvstændig menu findes genreoversigter og artikler om forskellige genrer.
- På siderne om mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed vejledes eleverne/kursisterne i, hvordan man kan udtrykke sig præcist, nuanceret og formidlingsbevidst.

Koncept

Idéen med dansksiderne.dk er at give elever og lærere:

1. adgang til danskfaglige læretekster (skriftlige tekster og videoer), som handler om de delemner, som elever/kursister ifølge bekendtgørelsen for Dansk A skal beskæftige sig med.
2. mulighed for at vælge mellem forskellige læreres læretekster om samme delemne.
3.
adgang til læretekster om specifikke emner, der måske ikke skrives om i så mange lærebøger.

Antologien.dk

Kender du det digitale læremiddel til dansk, antologien.dk? Det indeholder en omfattende antologi ordnet i temaer, vejledninger i tekstanalyse af forskellige genrer samt et stort danskfagligt leksikon. Der er fri adgang for lærere.

Eventyrsitet.dk

Kender du læremidlet eventyrsitet.dk? Det er en digital vejledning i at analysere eventyr. Der er fri adgang for alle.

Har du set?

. . . testen her: undefinedHvor mange ord kan du på vendelbomål?

. . . Signe Elise Bro fra Viborg Katedralskole har bidraget med powerpoints (og pdf'er) om undefinedsproglig analyse, undefinedfortælleforhold, undefinedkomposition og fremstillingsformer og undefinedpersonkarakteristik.
. . . undefinedGenreoversigter. Forskellige læreres bud på genreinddeling af sagtekster og litterære tekster.
. . . undefinedSproglig værktøjskasse. En grundig artikel af Niels Kristian Holm om stilistiske virkemidler i det danske sprog.
. . . undefinedDet moderne gennembrud. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedMinimalismen. En opdateret artikel af redaktøren for dansksiderne.dk. Og undefinedLitterær minimalisme. En undervisningsvideo af Søren Vrist Christensen.
. . . undefinedSamtaleanalyse. Bl.a. en artikel af Jørgen Bøge.
. . . undefinedArgumentationsanalyse. Forskellige læreres artikler om argumentationsanalyse.
. . . undefinedRetorisk analyse. Forskellige læreres bud på, hvad du kan undersøge nærmere, hvis du skal udføre en retorisk analyse.
. . . undefinedLitteraturhistorie. Forskellige læreres litteraturhistoriske oversigter.
. . . undefinedSådan kan du analysere et digt (lyrik). Forskellige læreres bud på, hvordan en digtanalyse kan gribes an.
. . . undefinedSådan kan du analysere en film. Flere læreres artikler om at analysere film. Og her specielt om undefinedat analysere dokumentarfilm.

dansksiderne.dk | ISBN 978-87-998642-0-1 | © Jørn Ingemann Knudsen (ansvarshavende redaktør) og forfatterne 2023 | Kontakt